Voorwaarden

Vergoeding kosten
Coachingskosten kunnen ook worden opgevoerd als aftrekpost voor inkomstenbelasting in het kader van persoonlijke ontwikkeling. Bovendien vergoedt de werkgever vaak coaching als het gaat om re-integratie, preventie, loopbaan of persoonlijke ontwikkeling. Vraag hier eens naar bij je werkgever.

Afspraken
Ik ga er van uit dat wanneer we een afspraak maken deze ook nagekomen wordt. Soms zijn er situaties dat je genoodzaakt bent om af te bellen. Afspraken die 48 uur van tevoren worden afgezegd breng ik niet in rekening. Vergeet je een afspraak of zeg je deze te laat af dan ontvang je voor de voor jou gereserveerde consulttijd een rekening.

Betaling
Betaling vindt plaats achteraf middels factuur. Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW.

Aansprakelijkheid
Coaching Emmeloord is niet aansprakelijk voor schade die zich mocht voordoen tijdens of te relateren is aan een coaching, counselings sessie of workshop/ training.

Samenwerking
Mocht het zo zijn dat een ander je beter kan ondersteunen, dan zal ik je doorverwijzen.

×