Privacy beleid

 

Deze privacy verklaring dient voor Coaching Emmeloord in de persoon van Rieneke Hospers, als basis voor het omgaan met de privacy en de gegevensverwerking van haar klanten.

Gegevens van klanten en cliënten

Met betrekking tot gegevens van mijn klanten hanteer ik de volgende uitgangspunten:

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die ik verzamel zijn voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze persoonsgegevens verwerk ik voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van de betaling.

  • Om contact met op te kunnen nemen in het kader van het traject.

  • Informeren over mijn aanbod.

Dossier

Voor het verlenen van de diensten heb ik persoonsgegevens nodig die ons de informatie geven om dat te kunnen doen. De persoonsgegevens zijn volgende de wet, alle herleidbare informatie over een persoon.

Bewaartermijn gegevens

Ik bewaar de gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld. Ik hanteer daarom de volgende bewaartermijnen:

  • Persoonsgegevens 7 kalenderjaren, ten behoeve van de Belastingdienst.

  • Dossier 3 kalenderjaren, ingaand na afronding van het traject.

Informatie over mijn aanbod

Indien er in mijn aanbod wijzigingen plaatsvinden die interessant zouden kunnen zijn voor het bedrijf, dan wordt het bedrijf hierover geïnformeerd via de mail. Je kunt mij te allen tijde verzoeken hiermee te stoppen, ik geef daar per ommegaande gevolg aan.

Delen van gegevens met derden

Ik verstrek de persoonsgegevens niet aan derden, behalve om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het dossier of delen daarvan verstrek ik niet aan anderen, behalve op uitdrukkelijk verzoek.

Beveiliging gegevens

Ik heb passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van de gegevens tegen te gaan en blijf dit ook doen.

Vragen

Vragen over deze privacy verklaring? Mail mij dan via info@coachingemmeloord.nl

×